Onninen benyttet seg av HR-Link ved rekruttering av Kundeansvarlig selger til selskapets E-Verk og Infra segment

3 07 18
Onninen benyttet seg av HR-Link ved rekruttering av Kundeansvarlig selger til selskapets E-Verk og Infra segment

Onninen benyttet HR-Link ved ansettelse av ny Kundeansvarlig selger rettet mot selskapets E-Verk og Infra segment.

Onninen er en av Nordens ledende grossister innen elektro og VVS og de er en del av K-Group BTT Norge-det finske børsnoterte Kesko Oyj`s virksomheter i Norge.

Deres unike tjenester reduserer dødtid, sikrer effektivitet og riktig vare- og informasjonsflyt. De er spesialister på effektiv drift og skaper økt lønnsomhet i entrepriser, prosjekter og produksjon innen installatør, infra, industri, bygg- anlegg og offshore-markedet.

Vi i HR-Link er stolte over samarbeidet med Onninen og ser frem til fremtidige utfordringer og oppdrag.