Våre tjenester

Konsulenttjenester

HR-Link har solid erfaring og kompetanse innen HR-relaterte oppgaver.

Du kan benytte deg av dette når du har behov for å forsterke virksomheten med spesialkompetanse – på prosjekter som krever kortere eller lengre ekstern bistand, eller i et lengre strategisk perspektiv.

Vi bistår i dag flere oppdragsgivere med tjenester som blant annet:

  • Personaladministrasjon
  • Bistand i personalsaker
  • Medierådgivning og produksjon av annonsemateriell-digitalt og print
  • Oppbygning av salgsteam
  • Omstillings- og endringsprosesser
  • «Second opinion» ved ansettelser

Ta kontakt med oss for å vite mer om hva de ulike tjenestene innebærer, og på hvilken måte vi kan skreddersy tjenestene opp mot dine behov.

kontakt oss