Våre tjenester

Rekruttering

Vi i HR-Link er eksperter på rekruttering. Hos oss finner du kompetanse og ressurser som skaper en solid forankret rekrutteringsprosess.

Vi jobber for at vårt samarbeid skal oppleves som trygt og effektivt for både kunde og kandidat.

En vellykket rekruttering betyr ikke bare en ny ansatt til ditt selskap. Det betyr også at du får tilført ytterligere kompetanse, erfaring og ideer som hjelper din virksomhet å vokse.

I prosessen med å rekruttere en ny medarbeider skapes også en viktig mulighet for deg og ditt selskap å skape gode relasjoner – også med kandidatene som ikke ansettes.

Kundens og kandidatens opplevelser av prosessen er viktig og rekruttering skal være en omfattende og grundig prosess, som går ut på systematisk og målrettet arbeid for finne de rette kandidatene til en stilling.

En vellykket rekrutteringsprosess forutsetter en god toveis kommunikasjon.

Det er viktig at vi innhenter kunnskap om oppdragsgivers visjoner, ambisjoner og rammebetingelser. I tillegg er det viktig at vi kjenner hvilke arbeidsbetingelser, målsetninger og bedriftskultur som møter en nyansatt.

Vårt rekrutteringsarbeid baserer seg på en grundig toveis kommunikasjon og forarbeid ved hjelp av samtaler med ledelse og gjerne ansatte hos deg som oppdragsgiver.

Disse samtalene resulterer i en utarbeidet kravspesifikasjon for den aktuelle stillingen, og beskriver sentrale arbeidsoppgaver, kompetanse, forventninger og nødvendige egenskaper hos potensielle kandidater.

Vår rekrutteringsprosess består av følgende:

 • Kravprofil utarbeides i samråd med oppdragsgiver basert på stillingen
 • Søk i nettverk, interne og eksterne databaser
 • Åpen prosess med ekstern annonsering, eller ”lukkede prosesser” med direkte search av kandidater
 • Utarbeidelse og publisering av annonser
 • Søkerhåndtering
 • Innsalg av stillingen ovenfor aktuelle kandidater
 • Intervjuprosess
 • Evnetest / ferdighetstest etter avtale med oppdragsgiver
 • Referansesjekker
 • Utarbeidelse og oversendelse av kandidatvurderinger
 • Kandidatpresentasjoner hos oppdragsgiver
 • Bistand i forbindelse med ansettelse
 • Oppfølging av nyansatt i ønsket periode etter avtale med oppdragsgiver
kontakt oss